<bgsound src="tao.mid" loop="9">
le monde au bout de la langue

Tao-Semajnfino,
en Guillaumes, norde de Nice,
8-9ajn de aprilo 2000


(La cifero antaù la literoj "ko" indikas la dikecon de la fotoj.
Ju pli granda, des pli da tempo por vojagxi gxis via komputilo !)

Mankas tempo, do por tiu-cxi pagxo estas nur inter-si-similaj kadroj, ktp. Mi simple rapide pli-malpli grupigis la fotojn laù kelkaj temoj, kaj ilin nur apudmetis unu la alian. Komentoj estis rapide skribitaj... cxiuj kritikoj estas bonvenaj por plibonigoj.


Tiun cxi semajnfinon organizis Philippe.
Jen li pistanta.

(24 ko)

Jen la pejzagxo de la gorgxoj de Daluis (300-metra krutejo en rugxa grundo), kie promenis la partoprenantaro sabate posttagmeze, sub belega suno, kiu ecx pli beligis la rugxkoloran rokon. (Tiuj 3 fotoj estis faritaj nur dimancxe, subpluve, sed la rugxecon de la montaraj rokoj vi povas imagi, rigardante malsupre dekstre de la unua foto).

(47 ko)

(66 ko)

(45 ko)
Se vi deziras vidi kelkajn multe pli belajn fotojn pri tiu tre vidinda kaj nekutima rugxeca pejzagxo,
simple musumu (3 pagxoj kun po 2 fotoj) aù cxi-tie (unu foto) aù cxi-tie (unu foto)
(TTT-ejoj rapide trovitaj en Interreto, eble ekzistas aliaj pli interesaj...)

Konsultado de la (surfriduje) afisxita menuo.
Notinde, ke ne nur la menuo estis afisxita, sed ankaù la receptoj.

(22 ko)

Fot-kaptita antaù la menuo (17 ko)

Kutimaj prepar-laboroj

(25 ko)

(26 ko)

(34 ko)

(41 ko)

(30 ko)

(53 ko)

(31 ko)

(47 ko)


(44 ko)
Kuirado de bananoj (poste miksotaj kun jogurto)
por matenmangxo.

Mankis spaco, do necesis reordigi la diversajn meblojn, por ke cxiuj povu kunmangxi en la sama cxambro.

(27 ko)

(55 ko)

Servado

(54 ko)

Rimarku la malplenajn bovlojn..
...kaj la kun malplena bovlo manon petantan plian...

(58 ko)


(33 ko)
Frand', kiel bongustas migdaloj kun mielo !!!

(60 ko)


(43 ko)

(28 ko)

(57 ko)
Aliaj fotoj faritaj dum mangxoj.

Lavado

(30 ko)


(56 ko)
Sxmirado kontraù la sunaj postefikoj.

(62 ko)

(47 ko)

Famili(er)oj.
(33 ko)
(28 ko)
(30 ko)
(39 ko)
gefratoj
patrino kun siaj filinoj
fratinoj
filoj kun sia patro


(65 ko)
Maldekstre de la foto pluvas, dekstre ne !
Dimancxe, pluvo malhelpis frumatenan pied-ekskurson... vidu kelkajn "kuragxulojn", kiuj hezitas : "Cxu ni iru ? Cxu ? Cxu ne ?" Finfine, decidite estis aùtomobile veturi gxis pli alta vilagxo "Peone".

Pluvo pludaùris,
sed ne malhelpis viziton de la vilagxo...

(61 ko)

(46 ko)

(57 ko)

(28 ko)

(34 ko)

(61 ko)
...nek malhelpis admiron de manfaritaj korboj.

Tub-sonorilo cxe dom-enirejo

(65 ko)

(37 ko)

(56 ko)

(43 ko)
Vizito de alia domo, kie Christine klarigis pri potfarado,...

Supre de la vilagxo estis herba areo kun rokoj, kiuj por kelkaj konsistigis tre allogan sport-terenon.

(67 ko)

(69 ko)

(29 ko)

(112 ko)

(65 ko)

(119 ko)

Vilagxeto kun deklivegaj stratetoj, interdomaj pasejoj, ktp.

(52 ko)

(59 ko)

Fine de la vilagxo-vizito, la partoprenantoj, denove aùtomobile, iris ecx pli supren, gxis pregxejeto "perdita" en la montaro... sed ju pi supren, des pli proksime al la nuboj... kaj tie negxis ! (La ombreloj sxirmas ne kontraù la pluvo, sed kontraù la negxeroj.)

(67 ko)


(52 ko)

(27 ko)
Pro la malvarmeco kaj la malagrableco subcxiele pikniki, Philippe invitis cxiujn partoprenantojn en sian hejmon. Ne multis la segxoj, kaj la kanapa malgrandeco estis por kelkaj preteksto lud-interbatali.

Sed grava afero estis, ke en la cxambro estis varmo.

(41 ko)

Kaj cxiuj povis servi sin kaj satmangxi.

(61 ko)

(47 ko)

(24 ko)

(58 ko)

(34 ko)
Cseh-kurseto de Philippe.
(rimarku la glason sur lia mano)

Diversaj distrajxoj
cxareto por porti la pakajxojn...
...sed ne nur ilin.
(25 ko) (116 ko)
ludaj interbataloj
(33 ko) (31 ko)
jxonglado
tre strecxiga ! (desktra foto)
(60 ko) (58 ko)
improvizita dancado, supre de sxtuparo,
dum la vizito de Peone-vilagxo.
(28 ko)
(34 ko)
luda eksperimento
komparo de trancxiloj
(102 ko)
(39 ko)
legado

Du lastaj bildoj, pri kiuj komentojn mi ne trovis.
(aù ne sciis : cxu la T-cxemizon montritan de Corine faris sxi mem ?)

(48 ko)

(55 ko)


Reveno al la cxefa foto-pagxo
Pages de Espéranto-Jeunes

Lasta gxisdatigo / Dernière mise à jour: 2000-05-03
- Reveno al mia cxef-pagxo / Retour à ma page principale

laurent